Aanvullende verzekering van ziektekosten, wat is verstandig?

Inmiddels heeft iedere verzekerde een opgave gekregen van de nieuwe basispremie ziektekostenverzekering 2023. Hoewel er verschillen zijn per maatschappij is het beeld duidelijk: een behoorlijke stijging. Die loopt uiteen van € 4 tot € 10 per maand. Omdat de laatste jaren de basispremie steeds meer is opgelopen, zoeken verzekerden naar een optie om te besparen op deze kosten. Overstappen naar een goedkopere maatschappij is een mogelijkheid maar op den duur is de rek daar wel uit. Daarnaast is er nog de aanvullende verzekering en het blijkt dat steeds meer mensen deze gaan opzeggen. Maar is dat verstandig?

Waarvoor zijn de aanvullende verzekering bedoeld?

Niet alle medische zaken zitten (volledig) in het basispakket. De meest bekende niet verzekerde zaken in het verplichte pakket zijn onder andere fysiotherapie, orthodontie en de opticien. Momenteel heeft 75% van de verzekerden een aanvullende verzekering waarmee (een deel van) deze kosten worden vergoed. De aanvullende pakketten zijn niet verplicht zoals de basisverzekering. De tendens de laatste jaren is dat aanvullende verzekeringen steeds vaker worden opgezegd om kosten te besparen. Afhankelijk van de dekking bedragen aanvullende verzekeringen vaak al enkele tientjes per maand maar dat kan ook flink oplopen. Is het verstandig om deze verzekeringen op te zeggen?

Zelf betalen kan de drempel verhogen

Het is een bekend verschijnsel dat van medische diensten die onder het basispakket vallen zonder eigen bijdrage vaker gebruik wordt gemaakt dan van andere zaken. Weinig mensen voelen om financiële redenen een drempel om naar de huisarts te gaan om een voorbeeld te noemen. Indien een dienst zelf geheel of ten dele moet worden betaald, ontstaat die drempel wel. Het kan een reden zijn om bijvoorbeeld het bezoek aan een opticien of fysiotherapeut uit te stellen, terwijl dat vanuit medisch oogpunt niet verstandig is. Indien je een aanvullende verzekering voor ziektekosten beëindigt, besef dan dat je wellicht met extra kosten rekening moet houden en zet geld daarvoor opzij.

Weigering van een aanvullende verzekering

De basisverzekering voor ziektekosten is een plicht, maar ook een recht. Een verzekeringsmaatschappij mag een basisverzekering niet weigeren op basis van medische indicatie. Voor een aanvullende verzekering is dat  wel mogelijk. Het is dus niet zo dat je nog even snel een aanvullende verzekering kan afsluiten wanneer duidelijk wordt dat je bijvoorbeeld een bril nodig hebt of behandeling door een fysiotherapeut. De meeste verzekeraars kennen een wachtperiode na afsluiten van een dergelijke verzekering. In die periode kun je niets claimen. Ook zal je een vragenformulier moeten invullen waaruit moet blijken in hoeverre je een ‘risicogeval’ bent. Wanneer dat het geval is, kan een weigering volgen.

aanvullende ziektekostenverzekering

De poolgedachte van de ziektekostenverzekering

Het hele stelsel van ziektekostenverzekering in ons land  is gebaseerd op de poolgedachte. Iedereen draagt bij terwijl de een nauwelijks medische kosten heeft en een ander dure behandelingen moet ondergaan. De kosten worden zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de gehele groep van verzekerden. Dat geldt ook voor de aanvullende verzekeringen. De (grote) meerderheid van degenen die een aanvullende verzekering afgesloten hebben, maken daar geen gebruik van of voor een lager bedrag dan de betaalde premie. Omdat het aantal verzekerden daalt, zal bij gelijkblijvende of stijgende kosten de premie omhoog moeten indien de trend niet veranderd. Het is daardoor mogelijk dat op termijn een deel wordt overgeheveld naar de basisverzekering. Uiteraard zal de premie dan navenant stijgen voor iedereen.

Is er een juiste keuze voor iedere situatie?

De toekomst is voor ieder van ons onduidelijk, ook op medisch gebied en dat is wellicht maar goed ook. Indien je om financiële redenen je aanvullende verzekeringen opzegt, neem je daardoor ook extra risico’s. Ook hier geldt dat het verleden geen enkele garantie biedt voor de toekomst. Informeer altijd eerst goed welke dekking de huidige verzekeringen bieden voordat je deze opzegt. Vraag jezelf ook af in hoeverre je eventuele medische kosten voor eigen rekening kan nemen, als deze onverhoopt zouden ontstaan. Let op: ook de aanvullende verzekeringen voor ziektekosten hebben een looptijd van een kalenderjaar. Eventueel opzeggen moet dan ook voor 31 december.

Dit artikel bevat affiliate links. Als je hierop klikt en een bestelling plaatst, ontvangen wij een percentage, maar jij betaalt gewoon het normale bedrag voor je product. 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

  1. Pingback:Vitamine D - Alles over supplementen, een eventueel tekort en vergoeding - Rose-an

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *