Wat voorspelde Nostradamus voor 2023

Wat voorspelde Nostradamus voor 2023?

Een van de meest intrigerende boeken ooit geschreven is Les Prophéties door Michel de Nostredame (Nostradamus). De apotheker die leefde van 1503 tot en met 1566 in Saint-Remy-de-Provence deed aan astrologie en noemde zichzelf een ziener. In 1555 verscheen zijn boek Les Prophéties dat na 500 jaar nog steeds populair is. Regelmatig  verschijnen er herdrukken en vertalingen, vaak met interpretaties. Wat waren de voorspellingen van Nostradamus voor 2023?

Welke voorspellingen van Nostradamus kwamen uit?

Zijn aanhangers zeggen dat hij de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis tot op heden heeft voorspeld zoals Napoleon, Hitler, beide wereldoorlogen maar ook corona. Tegenstanders beweren dat de ziener bewust zo vaag en cryptisch heeft geschreven dat iedere gebeurtenis achteraf te passen valt binnen zijn verzen. Het boek is namelijk geschreven in vierregelige  verzen waarvan er 3525 in het boek staan. Het begint in 1524 en eindigt (volgens de inhoud van een brief die hij aan een collega schreef) in 3797. Op basis daarvan zijn de verzen toegewezen aan jaartallen. Dat heeft Nostradamus zelf niet gedaan. Het is ook geen vrolijke literatuur. De inhoud betreft met name oorlog, dood, rampen en verdere ellende.

Nostradamus voorspelde de dood van koningin Elizabeth

De meeste mensen geloven niet echt in het voorspellen van de toekomst, maar het blijft een intrigerende gedachte. Toen bleek dat in een Engelse uitgave de dood van de Engelse vorstin in 2022 was voorspeld door Nostradamus, schoten de boekverkoper van de betreffende versie weer omhoog.

Een dergelijke voorspelling paste ook in het tijdsbeeld van Nostradamus. Dat is namelijk een probleem in zijn verzen. We spreken hier over een apotheker uit de 16e eeuw die nauwelijks buiten de eigen regio is gekomen en voor wie Frankrijk de ‘wereld’ was. Dat blijkt onder meer uit het grote aantal regels dat aan pausen is gewijd en het feit dat Frankrijk altijd een rol lijkt te spelen. Voor Nostradamus was de paus de belangrijkste mens op aarde en stond deze boven keizers, koningen en andere gezagsdragers.

Verder zijn er natuurlijk sinds de tijd van Nostradamus ontelbare uitvindingen gedaan. Mocht de ziener inderdaad visioenen van de toekomst hebben gehad, hoe moeten zaken als vliegtuigen, auto’s en treinen er dan uit hebben gezien in zijn ogen? Het is voor zijn aanhangers een reden om zijn woorden al snel te koppelen aan de moderne zaken die nu eenmaal bestaan in onze tijd.

Nostradamus voorspellingen

Wat voorspelde Nostradamus voor 2023?

Komt er een Derde Wereldoorlog in 2023? Nostradamus spreekt in zijn verzen voor 2023 over de grote oorlog: “Zeven maanden grote oorlog, mensen dood door kwaad. Rouen, Evreux zullen niet vallen voor de koning.” Bij een grote oorlog in deze tijd gaan de gedachten al gauw naar het conflict in Oekraïne dat de potentie heeft om op een Wereldoorlog uit te draaien. Maar wat is dan de betekenis van het feit dat Rouen en Evreux het blijkbaar gaan overleven. Aanhangers verklaren dat uit het tijdbeeld van Nostradamus. Beide steden waren in zijn tijd belangrijk, maar blijkbaar zullen Parijs en andere grote steden in Frankrijk het niet redden. Geen hoopvolle gedachte  in deze nucleaire tijd.

Voor wie het nog niet genoeg is en juist boodschappen heeft gedaan en zich geërgerd heeft aan de steeds maar stijgende prijzen een volgende regel voor 2023:

“Zo hoog zal de bushel tarwe stijgen, dat de mens zijn medemens zal opeten”.

Ook deze zin is dus niet bepaald opwekkend. Zal de nasleep van COVID en het conflict in Oekraïne gaan zorgen voor een nieuwe golf van inflatie? Dan zou dat het einde van de Europese welvaart kunnen betekenen.

Een opwekkende afsluiting

De voorspellingen van Nostradamus lopen nog door tot 3797, dus indien hij het gelijk aan zijn zijde heeft, kan de mensheid nog wel een poosje vooruit. Een tweede positieve punt in de Prophéties is dat in een verre toekomst er een Europeaan zal komen die wereldvrede zal realiseren.

Dit artikel bevat affiliate links. Als je hierop klikt en een bestelling plaatst, ontvangen wij een percentage, maar jij betaalt gewoon het normale bedrag voor je product. 

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *