De geschiedenis van katten in Europa

Tientallen katten sterven aan vogelgriep

Onlangs was in het nieuws dat er tientallen katten gestorven zijn aan vogelgriep. Hoe kan dit en is vogelgriep gevaarlijk voor mensen? In dit artikel lees je meer over de H5N1-variant.

Waar komt vogelgriep vandaan?

Ongeveer 25 jaar geleden ontstond in China de vogelgriep bij ganzen en eenden. Het virus sprong over op wilde vogels en verspreidde zich zeer snel door de trek. In Nederland was er in 2003 een eerste grote uitbraak. In die periode stierven er 30 miljoen vogels, vooral door ruiming van pluimveebedrijven. De variant H5N1 is momenteel dominant. Besmette vogels verspreiden het virus via de luchtwegen, oogvocht en mest. Door de mest kunnen ook andere dieren en de mens in contact komen met het virus.

H5N1: de heersende variant van de vogelgriep

Al sinds 2021 heeft Europa nu te maken met een heftige uitbraak van de vogelgriep. De heersende variant H5N1 wordt overgebracht door trekvogels en komt inmiddels overal voor, behalve in Australië. De griep wordt door de trekvogels verspreid en slaat ook over op pluimvee. De besmettelijkheid is erg groot en de ziekte is voor vogels in het algemeen dodelijk. Inmiddels zijn er in ons land miljoenen vogels omgekomen en zijn talloze pluimveebedrijven geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. De huidige griepgolf is de ernstige tot dusverre, maar de laatste weken lijkt er enige rust te zijn opgetreden.

Is de vogelgriep gevaarlijk voor mensen?

Het is bekend dat de variant H5N1 van dit virus kan overslaan op mensen. Er zijn zeldzame gevallen bekend waarbij een mens besmet raakte. Meestal na intensief contact met pluimvee. De Wereldgezondheidsorganisatie acht het risico dat vogelgriep overgaat op een mens tot dusverre laag. Voor mensen die intensief met besmette dieren in aanraking komen, zoals dierenartsen wordt het gevaar laag tot matig ingeschat. Het werken met beschermende kleding beperkt het risico. Raak als particulier nooit dode vogels aan zonder bescherming en waarschuw de autoriteiten.

Tientallen katten sterven aan vogelgriep

Onverwachte ontwikkeling in Polen: katten met vogelgriep

Eind vorige maand waren er 45 sterfgevallen van katten die als ongewoon werden aangemerkt. Bij onderzoek bleek dat 29 katten waren besmet met H5N1 en dat dit de doodsoorzaak was. Besmette katten toonden ademhalingsproblemen en bloederige diarree. Ook was er sprake van verlammingsverschijnselen en epilepsie. Het is niet bekend hoe de dieren het virus hebben opgelopen. In alle gevallen was sprake van huiskatten. Het is niet ongebruikelijk dat vleeseters het virus overnemen. Ook bij poolvossen en nertsen in Finland is het virus opgedoken, maar sporadisch. Het onverwachte in Polen is het grote aantal besmette katten en het feit dat ze over een zeer groot gebied verspreid werden gevonden.

Is vogelgriep nu gevaarlijker voor mensen geworden?

Bij het onderzoek in Polen is in geen enkel geval het virus bij een mens geconstateerd. Om die reden lijkt het erop dat overgang van het ene zoogdier op het andere niet voor de hand ligt. Experts achten de kans op een mutatie die grote aantallen zoogdieren of mensen besmet vooralsnog laag. Maar de uitbraak onder katten in Polen heeft de zorg doen toenemen. Er is nog weinig bekend wat de vogelgriep aanricht bij de mens omdat er nauwelijks besmettingen bekend zijn. De symptomen lijken op een gewone griep. Hoe ernstig die zich kan ontwikkelen is niet bekend. De dood van de besmette katten in Polen wordt verontrustend genoemd.

Dit artikel bevat affiliate links. Als je hierop klikt en een bestelling plaatst, ontvangen wij een percentage, maar jij betaalt gewoon het normale bedrag voor je product. 

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *